Privacy Disclaimer van BasCampers

Deze website, www.BasCampers.nl, alsmede de bijbehorende (sub)domeinen in bezit van BasCampers, hierna te noemen “deze website”, worden beheerd door BasCampers, gevestigd aan Hultenhoek 3a 5826 AE Groeningen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 76121305, hierna te noemen “BasCampers”.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen op deze website berusten bij BasCampers of zijn toeleveranciers.

De informatie op deze website is bedoeld voor eigen of intern gebruik van (potentiële) afnemers en partners van BasCampers. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van deze website of delen daarvan voor andere doelen te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BasCampers.

BasCampers behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud van deze website aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover voorafgaande mededeling te hoeven doen aan de gebruiker.

De inhoud van deze website wordt met grote zorgvuldigheid door BasCampers samengesteld en onderhouden. De mogelijkheid bestaat echter dat bepaalde informatie verouderd of niet correct is. BasCampers wijst de gebruiker daarom op het belang om de informatie op deze website te verifiëren alvorens op de inhoud van deze website gebaseerde activiteiten te ondernemen of beslissingen te nemen.

Links

Op deze website zijn verwijzingen en/of hyperlinks naar websites die niet door BasCampers worden beheerd opgenomen. Deze websites zijn zorgvuldig geselecteerd door BasCampers. BasCampers wijst de gebruiker er echter op dat BasCampers geen invloed heeft op de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites.

Het staat de gebruiker vrij een hyperlink naar (een pagina van) deze website te maken, mits de verwijzing naar deze website niet is bedoeld voor negatieve publiciteit of aandacht voor BasCampers of haar producten of diensten. BasCampers behoudt zich het recht voor de gebruiker op ieder moment naar eigen inzicht te verzoeken een door de gebruiker geplaatste hyperlink te verwijderen.

Producten

Op deze website kunnen producten en diensten van BasCampers worden afgenomen. De prijzen die zijn vermeld kunnen tot het moment van de bestelling door de gebruiker op ieder moment door BasCampers worden aangepast, tenzij BasCampers heeft aangegeven dat de prijzen een bepaalde geldigheidsduur hebben.