Wet- & Regelgeving

Als camperbouwer krijgen wij regelmatig vragen over de regelgeving op het gebied van Campers. Grofweg volg je bij het ombouwen naar camper 4 stappen. Bij elke stap heb je te maken met wet en regelgeving. Vaak worden zaken door elkaar gehaald daarom proberen we hieronder alles stapsgewijs uit te leggen:

proces-camper-wetgeving

STAP 1: RDW KEURING

Technisch gezien kan in Nederland bijna elke auto als kampeerauto gekeurd worden mits hij voldoet aan de inrichtingseisen volgens de Regeling Voertuigen (Bron: RDW).

De Regeling Voertuigen stelt de volgende eisen aan een kampeerwagen:

 • In het voertuig moeten zitplaatsen en een tafel aanwezig zijn. De tafel mag eventueel zijn weg te halen.
 • Er moet een bed aanwezig zijn. Dit bed kunt u eventueel maken met behulp van de zitplaatsen.
 • Er moet een kookgelegenheid aanwezig zijn.
 • Er moeten mogelijkheden zijn om spullen op te bergen.
 • Deze voorzieningen moeten vast in de woonafdeling zijn bevestigd.

Zoals je ziet is een voertuig redelijk eenvoudig aan te passen naar bovenstaande eisen en kun je na ombouw een afspraak maken bij een keuringsstation van de RDW voor keuring “wijziging(en) aan het voertuig”. Indien de keurmeester akkoord is met de door jou aangebrachte wijzigingen zal hij het voertuig als kampeerauto aanmerken. Als je een bedrijfsauto hebt omgebouwd zal de keurmeester je kenteken innemen en je een inname bewijs overhandigen.

STAP 2: BPM AANGIFTE

Campers vallen in Nederland onder de personenauto’s en dus krijgt een omgebouwde bedrijfsauto na keuring een geheel nieuw kenteken. In de volksmond gaat een bedrijfsauto van “grijs naar geel”. Voor een grijs kentekenauto is meestal nog geen BPM betaald. Er zijn uitzonderingen zoals overheidsvoertuigen en rolstoelauto’s. Check dit even bij de verkoper van de auto.

Er heerst nog een groot misverstand: veel mensen denken dat er geen BPM betaald hoeft te worden voor bedrijfsauto’s die ouder zijn dan 5 jaar. Dat gaat helaas alleen op als de bedrijfsauto “grijs” blijft. Dat is bij de ombouw naar camper niet het geval en dus zal de BPM betaald moeten worden.

Je kunt de BPM aangifte eenvoudig online zelf doen via mijnbelastingdienst.nl of dit laten doen door een gespecialiseerd bedrijf. Na aangifte ontvang je binnen enkele dagen een aanslag BPM. Deze moet je betalen.

STAP 3: NIEUW KENTEKEN

Na betaling van de BPM geeft de belastingdienst een zogenaamd “fiscaal akkoord” aan de RDW. De RDW maakt meestal nog dezelfde nacht een nieuw kenteken aan voor je camper en stuurt een nieuwe kentekencard per post.

Een leuk weetje: omdat het voertuig een nieuw kenteken krijgt ben jij ook meteen de 1e eigenaar!

STAP 4: AANVRAAG BIJZONDER TARIEF

Zoals je in de vorige alinea’s hebt gelezen is het vrij eenvoudig om je voertuig als camper te registreren. Zo kun je niet alleen voor een Volkswagen Transporter maar bijvoorbeeld ook voor een Volkswagen Caddy een camperkenteken krijgen. Wil je echter gebruik maken van het zogenaamde “bijzonder tarief” voor campers dan moet je voertuig nog aan de volgende aanvullende eisen voldoen (Bron: Belastingdienst)

De binnenruimte moet een rechthoekig blok kunnen bevatten met een hoogte van minimaal 170 cm over een lengte van minimaal 200 cm en over een breedte van minimaal 90 cm. De binnenruimte is de ruimte achter de bestuurders- en bijrijderszitplaats, waarbij de stoelen in de achterste stand staan.

De binnenruimte van een kampeerauto moet voorzien zijn van:

 • Minimaal 2 vaste zitplaatsen. Dit mogen draaibare zitplaatsen zijn voor de bestuurder en bijrijder.
 • Een vaste tafel. De tafel mag zo bevestigd zijn dat u die eenvoudig kunt verwijderen.
 • Slaapplaatsen voor minimaal 2 personen. Dit mogen slaapplaatsen zijn die u met behulp van de zitplaatsen maakt. Maar niet met de zitplaatsen voor de bestuurder en de bijrijder. De minimale afmetingen van de slaapplaatsen zijn: bij een tweepersoonsslaapplaats: minimaal 180 cm lang en minimaal 110 cm breed. Bij 2 of meer afzonderlijke slaapplaatsen: minimaal 2 slaapplaatsen zijn minimaal 180 cm lang en minimaal 60 cm breed.
 • Minimaal 2 vaste en afsluitbare opbergfaciliteiten.
 • Een vast keukenblok bestemd voor gebruik in de binnenruimte. Het werkblad is minimaal 60 cm hoog, voorzien van een ingebouwde (uitneembare) watervoorziening met een spoelbak, een kraan en een afvoer.
 • Een vast ingebouwde kookgelegenheid bestemd voor gebruik in de binnenruimte. Dit mag een vaste magnetron zijn die stroom krijgt door een energiebron die in de kampeerauto aanwezig is.

Afwijkende hoogte:

 • Het kampeerautotarief kan ook worden toegepast als de binnenruimte een hoogte heeft van 130 cm. Het dak moet dan zijn voorzien van een (uitklapbare) permanent aangebrachte gesloten dakconstructie waardoor de binnenruimte kan worden verhoogd tot ten minste 170 cm over een lengte van ten minste 100 cm en een breedte van ten minste 90 cm. Dit geldt alleen als de kampeerauto ook aan alle andere inrichtingseisen voldoet.
 • Wanneer aan de binnenkant van de binnenruimte materialen zijn aangebracht tegen de wanden, de vloer of het plafond, wordt voor de beoordeling van de vraag of de binnenruimte voldoet aan de vereiste afmetingen uitgegaan van de verkleinde ruimte. Dat geldt voor zowel het blok van 170 x 200 x 90 cm als voor het blok van 130 x 200 x 90 cm.

Zoals je ziet stelt de belastingdienst andere eisen dan de RDW om in aanmerking te komen voor het bijzonder tarief ofwel “kwarttarief”. Auto’s zoals de Volkwagen Caddy komen hierdoor niet in aanmerking voor deze regeling. De binnenruimte van deze auto’s is af fabriek geen 130 cm. Technisch gezien kunnen dit soort auto’s wel een camperkenteken krijgen maar de belastingdienst zal ze niet als zodanig behandelen.

Bedrijfsauto’s zoals de Volkwagen Transporter T5 en T6 hebben een binnenruimte die wel hoger is dan 130 cm. Door het plaatsen van een hefdak kun je voldoen aan de vereiste verhoging tot minimaal 170 cm.

Je kunt het bijzonder tarief voor campers aanvragen door het formulier “Verzoek motorrijtuigenbelasting bijzonder tarief” te downloaden en in te vullen.

Vergeet niet een aantal foto’s van je camperinrichting met daarop het nieuw kentekenbewijs mee te sturen als bewijs. Wij versturen zelf de aanvragen altijd per aangetekende brief aangezien het erg lang kan duren voordat je bericht ontvangt van de belastingdienst. Zo weet je in elk geval dat je aanvraag goed bij de belastingdienst is aangekomen.

GOEDGEKEURDE ZITPLAATSEN IN DE CAMPER

Om in aanmerking te komen voor een camperkenteken volstaan in principe de van fabriekswege aanwezige zitplaatsen in het cabine gedeelte van je camper. Om in aanmerking te komen voor het bijzondere tarief moeten deze ook draaibaar gemaakt te worden als er geen overige zitplaatsen in je camper aanwezig zijn. Wil je meer personen kunnen vervoeren dan dat er op je kenteken staan of wil je de (positie) van de zitplaatsen wijzigen dan krijg je te maken met de volgende regels:

CAMPERS MET BOUWJAAR 2012 OF OUDER

 • Bij campers met een eerste toelatingsdatum tot en met 31-12-1998 gelden nagenoeg geen regels voor de constructie en mogen meestal alle zitplaatsen worden gebruikt tijdens het rijden.
 • Campers met een eerste toelatingsdatum tussen 31-12-1998 en 21-7-2012 mogen voorzien zijn van naar voren, naar achteren én/of zijdelings gerichte zitplaatsen. De naar voren en naar achteren gerichte zitplaatsen moeten voorzien zijn van goedgekeurde gordels die bevestigd zijn aan deugdelijke of goedgekeurde bevestigingspunten. Zijdelingse zitplaatsen mogen niet voorzien van gordels. I.v.m. de risico’s op letsel bij een aanrijding is het ook niet aan te raden om deze te plaatsen. De krachten op het lichaam zijn immers wezenlijk anders dan bij een voorwaartse of achterwaartse gerichte zitplaats.

Om de zitplaatsen als goedgekeurde zitplaatsen op kenteken te krijgen moeten ze van fabriekswege aanwezig zijn óf op een deugdelijke (door de RDW te beoordelen) manier in het voertuig bevestigd zijn. Daarnaast moeten de bevestiging, de constructie en de vorm van de zitplaatsen voldoen aan de 74/408/EEG norm. Bij voorwaarts en achterwaarts gerichte zitplaatsen is de “deugdelijke bevestiging” vaak een punt van discussie omdat hierbij ook de krachten op de gordels en hun bevestigingspunten bekeken worden. In de praktijk kan de sterkte van de constructie en de gordelpunten alleen afdoende worden aangetoond door middel van een Europees goedgekeurd testrapport, een fysieke (trek)test of een uitgebreide sterkteberekening. De laatste twee zijn zeer kostbaar en voor een particulier praktisch onuitvoerbaar.

CAMPERS MET BOUWJAAR 2012 OF JONGER

Voor campers met een eerste toelatingsdatum van ná 21-7-2012 zijn de regels nog meer aangescherpt. Zijdelingse zitplaatsen zijn niet meer toegestaan en de overige zitplaatsen moeten vanaf 1-7-2014 voldoen aan de strenge ECE R14, R16 en R17 normen. Uitgangspunt zijn hierbij de volgende wetgevingen:
ECE R14 (Eisen aan de gordelbevestigingspunten)
ECE R16 (Eisen aan de gordels)
ECE R17 (Eisen aan de zitplaats)

De RDW zal alleen zitplaatsen toekennen in moderne voertuigen als aan bovenstaande richtlijnen is voldaan middels testen of anderszins aantoonbaar gemaakt kan worden dat aan deze richtlijnen voldaan kan worden. In de praktijk zal dat op het volgende neerkomen:

 • Je bouwt een originele (door voertuigfabrikant geleverde) zitplaats in op originele bevestigingspunten óf bouwt deze originele bevestigingspunten achteraf in met officiële goedkeur van de fabrikant. (Sommige voertuigen zijn namelijk van fabriekswege voorbereid).
 • Je bouwt een ECE R14, R16 én R17 goedgekeurde zitplaats in van een onafhankelijk fabrikant. Deze moet voorzien zijn van een Europees goedgekeurd testrapport waaruit blijkt dat de bevestiging ervan is getest in combinatie met het voertuig waarin deze is geplaatst. De montage moet exact volgens de richtlijnen in het testrapport worden voltooid.
 • Je bouwt een andere zitplaats in en onderbouwt middels berekeningen dat deze voldoet aan de ECE R14, R16 en R17 norm én dat deze voldoende stevig bevestigd is in het voertuig (zie overheidsnorm).

Deze huidige eisen zijn dermate streng dat het jarenlange research en ontwikkeling vergt om de bijbehorende testen te doorstaan. Er is dan ook maar een klein aantal fabrikanten dat deze zitsystemen kan leveren. Een aanpassing in het aantal zitplaatsen of de positie er van moet altijd individueel goedgekeurd worden door een speciale afdeling van de RDW. Je kunt dit helaas niet laten doen op het keuringsstation.
Je ziet dat het zelf inbouwen van goedgekeurde zitplaatsen een behoorlijke klus kan zijn. Daarnaast moet je alle administratie en documenten goed op orde hebben. We kunnen de goedgekeurde zitplaatsen voor je monteren en de RDW keuring verzorgen voor de Volkswagen Transporter maar ook voor andere campers.